Laxå kommun
Laxå kommun

Fjärilen, 4-5-årsavdelning

Tygdjur på en hylla

På Fjärilen är vi 25 barn.

Vi som arbetar här är:
Malin Löfving - 1,0
Kerstin Rodin - 1,0
Eva Skagerkvist - 1,0
Linda Özacardi - 0,75
Reem Yanes - 0,75

Vi arbetar med språk som ett gemensamt tema på hela förskolan, och vi på Fjärilen fokuserar mycket på samtal, samspel, samarbete och reflektioner.

Vi använder oss mycket av TAKK och bildstöd i verksamheten.
Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK).

Vi arbetar med ett material kring normer och värden som heter Snick & Snack, Vännerna i Kungaskogen går på utflykt. Det är en sagobok som bygger på "Hur man är en bra kompis" och vi möter många olika etiska dilemman i boken som vi kommer att arbeta med på olika sätt. Vår Likabehandlingsplan är också en viktig del i detta arbete. där vi gör kartläggningar i miljön tillsammans med barnen.

Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Ann-Britt Lindahl2017-03-23 14.37

Förskolan Fjärilen

Förskolan Fjärilen

Kontaktuppgifter

Rektor:
Greta Särefors
Tfn: 0584-47 31 75

Postadress:
Laxå kommun
Fjärilen
695 80 Laxå

Besöksadress:
Tivedsvägen 22-24, Laxå
Tfn: 0584-47 32 56

Handläggare
Gundega Hallinder
Tfn: 0584-47 31 80