Laxå kommun
Laxå kommun

Solens förskola

Solens förskola är en allmän förskola för nyanlända och asylsökande barn i åldern 3-5 år. Förskolan startade i februari 2012 och finns från och med 18 januari 2016 vid von Boijgatan 12, Laxå. 

"Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet." (Lpfö 98).
 
Vi arbetar aktivt i förskolans verksamhet för att barnen och deras föräldrar ska känna sig trygga i förskolemiljön samt att ge barnen gott om tid att leka, både fritt och organiserat. Vi arbetar dagligen med sång, musik, skapande och att lägga grunden för svenska språket. Verksamheten har ett nära samarbete med föräldrarna. 

Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Ann-Britt Lindahl2017-03-09 11.48

Bild på en sol

Kontakt:

Rektor, områdeschef:
Greta Särefors
Tfn: 0584-47 31 75

Handläggare
Gundega Hallinder
Tfn: 0584-47 31 80

Postadress:
Laxå kommun
Solens förskola
695 80 Laxå

Besöksadress:
von Boijgatan 12, Laxå
Tfn: 0584-47 31 78