Laxå kommun
Laxå kommun

Interkommunal ersättning 2017

En kommun som tar emot barn/elever från annan kommun har rätt till ersättning för sina kostnader från barnets/elevens hemkommun. Beräkningen har samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag.I de fall en elev har omfattande behov av särskilt stöd finns det möjlighet till en särskild ersättning i form av tilläggsbelopp. En individuell bedömning sker i varje enskilt fall.

Barn- och utbildningsnämnden i Laxå kommun har beslutat om följande belopp:

• Förskolan 93 930 kr/barn
• Förskoleklass 40 772 kr/elev
• Fritidshem 19 897 kr/barn
• Grundskolan 81 544 kr/elev

Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Ann-Britt Lindahl2018-02-06 11.54