Laxå kommun
Laxå kommun

Belopp till fristående huvudman 2017


Ersättning till fristående huvudmän är beräknat efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag enligt likabehandlingsprincipen. I beloppet ingår kompensation för administration samt moms med tre respektive sex procent. Beloppen är framräknade per kalenderår och går att dela på tolftedelar. I samband med bokslut kommer en avstämning att göras mot faktiskt utfall. Detta betyder att om den kommunala verksamheten överskridit sin budget kommer den fristående verksamheten kompenseras för detta. I de fall en elev har omfattande behov av särskilt stöd finns det möjlighet till en särskild ersättning i form av tilläggsbelopp. En individuell bedömning sker i varje enskilt fall.

Barn- och utbildningsnämnden i Laxå kommun har beslutat om följande belopp:

• Förskolan 102 552 kr/barn.
• Förskoleklass 44 515 kr/elev.
• Fritidshem 21 724 kr/barn.
• Grundskolan 89 029 kr/elev.

Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Ann-Britt Lindahl2018-02-06 11.55