Laxå kommun
Laxå kommun

Skolskjutsar

Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

För mer information läs skolskjutsreglementet >>

Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Ann-Britt Lindahl2017-09-15 13.47

Skolskjuts

Kontaktuppgifter:

Rektor vid respektive skola

Rektor vid:
Centralskolan åk 4-9, mottagningsenhet för nyanlända elever årskurs 7-9
Torbjörn Kämblad
Tfn: 0584-47 33 20

Rektor vid:
Finnerödja skola, fritidshem,
förskolan Jordgubben, Lindåsens skola, fritidshem
Lindåsens förskola
Tiveds förskola, fritidshem
Camilla Claesson
Tfn. 0584-47 32 83

Rektor, förskolechef vid:
Saltängsskolan, förskola, fritidshem
Hasselfors förskola, fritidshem
Solens förskola, förskoleverksamhet för asylsökande 3-5 år

Ankomsten, mottagningsenhet årskurs 1-6, förberedelseklass årskurs 4-6
Greta Särefors

Tfn: 0584-47 31 75