Laxå kommun
Laxå kommun

Dataskyddsförordningen

-General Data Protection Regulation 

Den allmänna dataskyddsförordningen eller GDPR som den ofta benämns träder i kraft den 25 maj 2018 och i och med detta krävs det att Laxå kommun mer tydligt visar hur vi arbetar med hantering av personuppgifter. Tidigare reglerades hantering av personuppgifter i personuppgiftslagen (PuL). Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i den lagen.

Syftet med dataskyddsförordningen är:

  • att ge enskilda människor ett stärkt skydd för sina personuppgifter
  • att likrikta regelverket inom EU, till exempel ska företag bara behöva förhålla sig till ett regelverk när de verkar i flera EU-länder
  • att anpassa regelverket till det digitala samhället

Vad innebär det för Laxå kommun?

Dataskyddsförordningen innebär ett större ansvar för den som hanterar personuppgifter. Laxå kommun har därför anpassat sitt arbetssätt och kommer bland annat att:

  • göra konsekvensbedömningar vid behandling av känsliga personuppgifter
  • anmäla incidenter kring personuppgifter (exempelvis ett dataintrång) till Datainspektionen
  • föra register över all behandling av personuppgifter som görs av kommunen
  • genomföra regelbunden uppföljning av arbetet med dataskyddsförordningen 

Hur arbetar kommunen med dataskyddsförordningen?

Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för oss. Här i kommunen arbetar vi hela tiden för att säkerställa att vi lever upp till lagstiftning kring dataskydd. Vi ser dataskyddsförordningen som en möjlighet att arbeta strukturerat med personuppgifter. Målet är att hanteringen av personuppgifter hela tiden ska bli mer effektiv och att skyddet för den enskildas personuppgifter ska bli ännu bättre. 

Har du frågor om kommunens arbete med dataskyddsförordningen?

Då är du välkommen att kontakta kommunens dataskyddsombud via vår växel 0584-47 31 00

 

Sidansvarig: Cecilia Lindstöm

Uppdaterad av: Cecilia Lindström2018-05-09 09.17