Laxå kommun
Laxå kommun

Hantering av personuppgifter


Ansvar

Det är respektive nämnd som är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som hanteras av Laxå kommun. Nämnden kommer behandla personuppgifterna du lämnar i syfte att kunna handlägga ärenden inom sitt område.

För oss i Laxå kommun kommer du som medborgare och medarbetare alltid först och vi försöker vara tydliga med hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du har kontakt med oss.

Vi arbetar kontinuerligt med att på ett tydligt sätt visa på vem som ansvarar för den personuppgiftsbehandling som sker i samband med kontakt med oss. Vi beskriver även vilka personuppgifter om dig som behandlas och hur vi behandlar dem och varför.

Vi beskriver också vilket lagstöd som motiverar behandlingen i fråga samt vilka utomstående parter som kan komma att hantera personuppgifter om dig för att vi ska kunna uppfylla lagkrav och tillhandahålla den. Du får också information om dina rättigheter i förhållande till den behandling som sker avseende dina personuppgifter och hur du kan gå tillväga för att utöva dessa rättigheter.

Vi hoppas att vi har tydliggjort hur vi hanterar dina personuppgifter, men om någonting är oklart tar vi tacksamt emot din synpunkt och besvarar dina frågor så att vi kan förbättra vår kommunikation kring detta. Du kan även ta kontakt med Datainspektionen eller annan relevant tillsynsmyndighet för det fall du anser att personuppgiftsbehandlingen är felaktig och inte uppfyller lagenliga krav.

Har du frågor om kommunens arbete med dataskyddsförordningen?

Då är du välkommen att kontakta kommunens dataskyddsombud via vår växel 0584-47 31 00

 

Sidansvarig: Cecilia Lindström

Uppdaterad av: Cecilia Lindström2018-05-09 09.17