Laxå kommun
Laxå kommun

Laxå kommuns arkivhandlingar

Laxå kommun förvarar handlingar från tiden från kommunernas bildningar 1863 och framåt. Det betyder i vårt fall att handlingar finns från Bodarne kommun, Ramundeboda kommun, Laxå köping, Finnerödja kommun, Tiveds kommun, Tivedens kommun och Skagershults- och Svartå kommun samt nuvarande Laxå kommun.

1967 gjordes en kommunsammanslagning till storkommunen Laxå köping som 1971 övergick i Laxå kommun.


I första hand arkiveras handlingar från kommunal verksamhet. Handlingar från kommunala bolag finns i respektive bolags närarkiv. 
 
Lagar och regler styr kommunernas dokumenthantering och Tryckfrihetsförordningen och Offentlighetsprincipen klargör allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar. Den säger bl.a. att "Myndighetens arkiv är en del av det nationella kulturarvet" .Begränsningar i denna rätt återfinns i Sekretesslagen. Till största delen är arkivens handlingar offentliga och tillgängliga för allmänheten.
 
Kommunfullmäktige i Laxå kommun har i  sitt arkivreglemente bl.a. beslutat att:
 
Kommunens arkiv är en del av det lokala kulturarvet.
De kommunala myndigheternas arkiv ska bevaras, hållas ordnade och vårdade så att de tillgodoser:

  • rätten att ta del av allmänna handlingar
  • behovet av information för rättsskipning och förvaltning
  • forskningens behov

 
Man har även fördjupat arkivhanteringen i en arkivpolicy. 

Sidansvarig: Cecilia Lindström

Uppdaterad av: Jan-Åke Karlsson2017-09-05 09.32

Kontaktuppgifter

Postadress:
Laxå kommun
Arkiv
695 80  Laxå
E-post: Kommunarkivet

Besöksadress:
Bibliotekshuset
Postgatan 13, Laxå

Kontaktpersoner:
Arkivarie
Cecilia Lindström
Tfn: 0585-488 35

Kommunsekreterare:
Anna Eriksson
Tfn: 0584-47 31 02

Nämndsekreterare:
Ann-Britt Lindahl
Tfn: 0584-47 31 16

Nämndsekreterare:
Maria Blomfeldt
Tfn: 0584-47 31 76