Laxå kommun
Laxå kommun

Beställa handlingar

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar antingen genom att läsa handlingarna hos kommunen eller att beställa en kopia av handlingarna.

Man kan beställa handlingar anonymt och man behöver inte tala om varför man vill ha handlingarna.

I de fall då handlingarna är sekretessbelagda behöver dock myndigheten uppgifter om både vem som beställer ut handlingarna och vad de ska användas till för att göra en korrekt sekretessbedömning.

Den som vill ta del av allmänna handlingar gör det enklast genom att vända sig till arkivets kontaktpersoner.

Sidansvarig: Cecilia Lindström

Uppdaterad av: Cecilia Lindström2017-08-30 10.49

Laxå kommunhus höstbild

Laxå kommunhus foto:L.Gribing

Kontaktuppgifter

Postadress:
Laxå kommun
Arkiv
695 80  Laxå
E-post: Kommunarkivet

Besöksadress:
Bibliotekshuset
Postgatan 13, Laxå

Kontaktpersoner:
Kommunsekreterare:
Anna Eriksson
Tfn: 0584-47 31 02

Nämndsekreterare:
Ann-Britt Lindahl
Tfn: 0584-47 31 16

Nämndsekreterare:
Maria Blomfeldt
Tfn: 0584-47 31 76