Laxå kommun
Laxå kommun

Länkar till andra arkiv

Flera andra arkiv har handlingar med anknytning till Laxå kommun. Det kan gälla kyrko-, domstols-, skattehandlingar samt  företag och föreningar mm.

Laxå bruk hade tidigare ett stort arkiv i Laxå. Detta är flyttat till Arkivcentrum i Örebro.Här finns även Hasselfors,Skagersholms  och Åboholms bruks handlingar samt ett stort antal handlingar från föreningar och företag i trakten.

Brukens dokument omfattar åren:
Hasselfors bruk:1624-2001.
Laxå bruk:1630-1970
Skagersholms bruk:1777-1909
Åboholms bruk:1691-1834

Många forskare besöker Arkivcentrum som ligger mellan Nikolaikyrkan och Konserthuset i Örebro. (Gamla post och telehuset) Här har man tillgång till de fint ordnade arkiven, god service och bra forskningssalar. Det finns en beståndskatalog på Arkivcentrums hemsida. Dessa register är lätta att hitta i om man vill förbereda sig inför ett besök.

Arkivcentrum Örebrolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Örebro Stadsarkivlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har mycket handlingar som gäller hela länet.

Regionarkivet i Örebro länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster tar emot, bevarar, vårdar och tillhandahåller Region Örebro läns äldre handlingar. Landstingen bildades 1863 och Regionarkivet förvarar huvudsakligen handlingar från starten fram till idag. 

Riksarkivetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Här förvaras handlingar från den centrala statsförvaltningens äldsta tid fram till nutid och från enskilda arkivbildare, som person- och gårdsarkiv, föreningsarkiv samt några företagsarkiv.

Krigsarkivetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är det svenska försvarets arkiv i Riksarkivet. Här bevaras handlingar från slutet av 1500-talet fram till idag. En särskild stolthet är samlingarna av historiska kartor.

Landsarkivenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  Här förvaras Kyrkoarkiven, länsstyrelse- och domstolsarkiv, bouppteckningar, mantalslängder, jordeböcker mm.
För Laxå kommun finns handlingar i Uppsala och Göteborg.

NADlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster I den Nationella Arkivdatabasen  finns ytterligare arkiv och arkivhandlingar att söka i.

Sidansvarig: Cecilia Lindström

Uppdaterad av: Cecilia Lindström2017-08-31 09.02

Några av de svenska arkiv som har handlingar med anknytning till Laxå kommun

Arkivcentrum, Örebro

Arkivcentrum, Örebro

Örebro stadsarkiv

Örebro stadsarkiv

Riksarkivet, Marieberg, Stockholm

Riksarkivet, Marieberg, Stockholm

Landsarkivet i Göteborg

Landsarkivet i Göteborg

Landsarkivet i Uppsala

Landsarkivet i Uppsala