Laxå kommun
Laxå kommun

Lokalhistoria

Laxå kommun är beläget i det stora skogsområdet Tiveden på gränsen mellan Götaland och Svealand.

Bruks och skogsdriften har gamla anor i denna bygd.  

Trakten var glest befolkad ända fram till slutet av 1500-talet då en mängd "skogsfinnar" vandrade över från Sveriges östliga del, Finland. De hade stor kunskap om "svedjebruk" och fick några års skattefrihet. På så sätt odlades ett stort antal gårdar upp och befolkningen ökade.

I mitten av 1600-talet anlades här masugnar och hamrar. Bruken lade beslag på stora landområden. Finnarna förbjöds att göra svedjor för sin rågsådd. Skogen behövdes för att göra kol till bruken av.   Även långt tidigare fanns primitiv järnframställning. Dessa rester i form av slagghögar är idag registrerade som fornminnen. Vilka som utövade den tekniken kan vi bara fantisera om.

Flera kommunsammanslagningar har gjorts då befolkningsunderlaget  sjunkit allt eftersom urbanisering fortskridit. Folkförflyttning från landsbygd till storstadsområden har halverat befolkningen sedan förra sekelskiftet och industrinedläggningar och effektivisering med maskiner i skogsbruket har på senare delen av 1900-talet minskat antalet arbetstillfällen kraftigt.

Tre församlingar ingår i kommunen:

Ramundeboda, Skagershult som tillhör Landskapet Närke samt Finnerödja-Tived som ligger i landskapet Västergötland. Alla församlingarna ingår i Bodarne pastorat och tillhör Strängnäs stift.

På gränsen mellan Västergötland och Närke finns ruiner av ett härbärge och kloster. Man räknar med att det här tagits rast från tidig medeltid fram till idag då en mycket vacker rastplats vid Bodarnesjön har iordningställts av Vägverket.

På Biblioteken i Laxå kommun finns mycket litteratur om bygden med omnejd.

Se Bibliotekets hemsidaöppnas i nytt fönster ochHembygdssamlingenöppnas i nytt fönster

Sidansvarig: Cecilia Lindström

Uppdaterad av: Cecilia Lindström2017-08-30 10.55

Tidens tand har gjort sitt. En liten del av en knuttimmrad byggnad står kvar från gamla tider.

Tidens tand har gjort sitt. En liten del av en knuttimmrad byggnad står kvar från gamla tider.