Laxå kommun
Laxå kommun

Släktforska eller hembygdsforska

Bland våra handlingar finns mycket som har att göra med de som bott och verkat i kommunen. Här finns säkert något som man som släkt- eller hembygdsforskare kan ha glädje av. Det kan vara Protokoll från alla olika nämnder och verksamheter, Personhandlingar som betyg, elevhälsojournaler, faderskapshandlingar, fosterhemsplaceringar. Fastighetshandlingar, bygglov, tillstånd, kartor mm.

Vill Du veta mer om dina släktrötter kan Du besöka vårt bibliotek i Laxå. Det har kunnig personal som kan visa Dig hur man gör när man forskar med hjälp av kyrkböcker och  databaser.  Finnerödja -Laxå Släktforskarklubb finns regelbundet på plats och hjälper forskare att komma igång eller lösa problem som uppstått.

Här får Du veta mer om vad som finns om forskning på Biblioteket: Släktforskning på Laxå Bibliotek

Eftersom Laxå kommunarkiv numera finns i Bibliotekshuset kan man även "släktforska" i kommunala handlingar.

Sidansvarig: Cecilia Lindström

Uppdaterad av: Cecilia Lindström2017-08-30 10.48

Familjen Johansson i Baggetorp

Familjen Johansson i Baggetorp

Kontaktuppgifter

Postadress:
Laxå kommun
Arkiv
695 80  Laxå
E-post: Kommunarkivet

Besöksadress:
Bibliotekshuset
Postgatan 13, Laxå

Kontaktpersoner:
Arkivarie
Cecilia Lindström
Tfn: 0585-488 35

Kommunsekreterare:
Anna Eriksson
Tfn: 0584-47 31 02

Nämndsekreterare:
Ann-Britt Lindahl
Tfn: 0584-47 31 16

Nämndsekreterare:
Maria Blomfeldt
Tfn: 0584-47 31 76