Laxå kommun
Laxå kommun

Överförmyndare

Kommunens överförmyndare och dess handläggare är en kommunal myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över gode män, förmyndare och förvaltare. Överförmyndaren står i sin tur under tillsyn av länsstyrelsen.

Laxå, Kumla, Lekeberg, Hallsberg och Askersunds kommuner har ett gemensamt överförmyndarkansli, som finns i Kumla. Kontaktuppgifter till kansliet samt länkar till informationsmaterial och blanketter finns här till höger.

Huvuduppgiften är att vara samhällets stödfunktion för personer som inte kan hävda sin rätt eller tillvarata sina intressen. Denna myndighet ser till att personer, som på grund av ålder, sjukdom, försvagat hälsotillstånd, psykisk störning eller liknande får hjälp av god man eller förvaltare, för att kunna sköta sin ekonomi och annat så att vardagen fungerar bra.

Överförmyndaren har också som uppgift att bevaka de minderårigas rätt i samhället. Det kan gälla rättshandlingar vid köp av fastighet eller bostadsrätt, del i dödsbo, arvavstående eller om barnet saknar förmyndare. Överförmyndaren utfärdar förvaltarfrihetsbevis - ett intyg som visar att du inte har någon förvaltare.

Överförmyndare är en person som är vald av kommunfullmäktige. I Laxå kommun är det Sören Westlind, som är vald för mandatperioden 2015-2018 och hans ersättare är Arild Wanche. Båda kan sökas via kommunens växel.

Sidansvarig: Maria Blomfeldt

Uppdaterad av: Jan-Åke Karlsson2017-09-14 14.08