Laxå kommun
Laxå kommun
Sammanträde

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnder, kommunalägda bolag och kommunalförbund. Kommunstyrelsen består av elva ordinarie ledamöter och elva ersättare.

Sidansvarig: Anna Eriksson

Uppdaterad av: Maria Blomfeldt2015-05-06 15.32

Protokoll

Inloggning ledamöter

Kontaktuppgifter

Laxå kommun
Kommunstyrelsen
695 80 Laxå

Besöksadress:
Postgatan 2-4, Laxå kommun

Kommunstyrelsens ordförande Bo Rudolfsson (KD)
Tfn: 0584-47 31 24

Kommunchef
Harry Lundin
Tfn: 0584-47 31 03

Kommunsekreterare
Anna Eriksson
Tfn: 0584-47 31 02