Laxå kommun
Laxå kommun

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum finner du till vänster under rubriken Sammanträdesordning.

Kommunfullmäktiges möten börjar kl 17:30 och hålls oftast i Kunskapens Hus i Laxå. En vecka före varje sammanträde finns en kungörelse med dagordning och vilken lokal kommunfullmäktige sammanträder i, på följande ställen: Nerikes Allehanda, Laxå Nytt, på kommunens hemsida och på kommunens anslagstavla i kommunhuset.

Mandatperioden för kommunfullmäktige från den 15 oktober 2014 - 14 oktober 2018.

Kommunfullmäktiges ordförande är Arild Wanche (KD)
Kommunsekreterare är Anna Eriksson.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga!
Välkomna!

Sidansvarig: Maria Blomfeldt, Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Anna Eriksson2018-02-24 07.39