Laxå kommun
Laxå kommun

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen sammanträder vanligen en gång i månaden, vilket blir cirka elva gånger per år.

Kommunstyrelsens ordförande är Bo Rudolfsson (KD)
Kommunsekreterare är Anna Eriksson.

Sidansvarig: Maria Blomfeldt, Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Anna Eriksson2018-04-24 17.19

Kommunhuset

Kommunhuset

Kontaktuppgifter

Postadress:
Laxå kommun
Kommunstyrelsen
695 80  Laxå

Besöksadress:
Postgatan 2-4, Laxå
Tfn: 0584-47 31 00 (växeln)

Ordinarie ledamöter:
Bo Rudolfsson (KD)
Anette Schön (KD)
Nils-Olof Tivemyr (C)
Gunnar Tingö (L)
Sara Pettersson (MP)
Ylva von Scheéle (M)
Eva Hermansson (S)
Kenth Gustafsson (S)
Therese Magnusson (S)
Christer Johansson (S)
Klas-Göran Vilgren (V)
Ersättare:
Thorbjörn Bäckrud (KD)
Mats Hård (KD)
Arne Augustsson (C)
Lennart Eriksson (L)
Maud Pettersson (MP)
Mbuche Lameck (M)
Lazarus Kulaba Malingha (S)
Ulf Appelkvist (S)
Anna-Liisa Törmänen (S)
Ismael Zarifkhan (S)
Annemo Johansson (V)

Ordförande:
Bo Rudolfsson (KD)

1:e vice ordförande: Sara Pettersson (MP)

2:e vice ordförande: Kenth Gustafsson (S)