Laxå kommun
Laxå kommun
Sammanträde

Valnämnden

I varje kommun ska det finnas en valnämnd, som är lokal
valmyndighet med ansvar i kommunen för frågor om val.

Valnämnden ansvarar för att allmänna val (val till riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige), folkomröstningar och att val till Europaparlamentet genomförs på ett riktigt sätt.

Valnämnden ansvarar främst för följande:

  • Föreslår indelning i valdistrikt (länsstyrelsen fastställer)
  • Utser och utbildar röstmottagare
  • Ser till att det finns vallokaler i kommunen
  • Har ansvaret för förtidsröstningen i kommunen
  • Genomför preliminär rösträkning( länsstyrelsen genomför slutlig rösträkning)
  • Svarar för kostnaderna för röstmottagare och vallokaler
  • Utför andra uppgifter som hör samman med det praktiska genomförandet av val eller folkomröstningar.

Utdrag ur valnämndens reglemente:

Valnämnden eftersträvar ett ökat valdeltagande. Valnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, de föreskrifter som finns i lag eller förordning samt enligt bestämmelserna i valnämndens reglemente. Nämnden upprättar budgetförslag enligt de regler som fastställts av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl, Maria Blomfeldt

Uppdaterad av: Anna Eriksson2017-02-25 08.41

Protokoll

Inloggning ledamöter

Kontaktuppgifter

Laxå kommun
Valnämnden
695 80 Laxå

Besöksadress:
Postgatan 2-4, Laxå

Valnämndens ordförande:
Arild Wanche (KD)

Valhandläggare

Kommunsekreterare
Anna Eriksson
Tfn: 0584-47 31 02

Ann-Britt Lindahl
Tfn: 0584-47 31 16

Maria Blomfeldt
Tfn: 0584-47 31 76

Länk:
Valmyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster