Laxå kommun
Laxå kommun

Aurora 17

Idag och imorgon, den 18 och 19 september, kan du som färdas på E20 genom Laxå kommun och länet, mötas av militära transporter. Den nationella försvarsövningen Aurora pågår, i vilken även utländska förband deltar, förutom de svenska förbanden. Lyssna på trafikradion i P4 för att följa trafikläget.

Från och med idag kommer det även att finnas en helikopterbas på Villingsbergs skjutfält.


Hur kommer Laxå kommun att påverkas?

Idag och imorgon, den 18 och 19 september, kommer en stor mängd militärfordon att förflyttas genom kommunen. Det kommer med all sannolikhet medföra trafikstörningar då militärkolonnerna passerar. Tänk därför på att vara ute i god tid. Allmänheten uppmanas att lyssna på Radio P4 Örebro för att följa trafikläget. (Uppdaterat 2017-09-18).

Råd och rekommendationer till trafikanter

Exempel på trafikproblem som kan uppstå vid större försvarsövningar:
* Kolonner med många och eventuellt långsamtgående fordon. Undvik omkörningar där det inte är motorväg, eller välj annan väg om det är möjligt.
* Tunga fordon som antingen måste köra mycket sakta över vissa broar eller är tvungna att köra vägbanemitt/bromitt för att få passera, och då ensam på bron. Kör inte om dessa.

"Du får inte bryta eller på annat sätt hindra militärkolonn, kolonn av fordon som tillhör räddningstjänst, begravningsfölje, grupp av barn under ledares uppsikt eller annan procession". (2 kapitlet 6 § trafikförordningen).

För mer information besök Trafikverkets webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om övning Aurora 17

För att öka den militära förmågan genomför Försvarsmakten under september (v. 37–39) försvarsmaktsövningen Aurora 17. Det är en nationell övning som bygger ett starkare försvar, där samtliga stridskrafter deltar och som ökar den samlade förmågan att möta ett angrepp mot Sverige.

Förband i hela Sverige kommer att beröras. De största övningsområdena kommer att vara i Mälardalen och Stockholm, på och runt Gotland samt i Göteborg.

För Örebro län innebär övningen framför allt militära transporter på vägar genom länet. Villingsbergs skjutfält berörs genom förberedande artilleriskjutningar samt att en helikopterbas kommer att finnas där under övning Aurora.

För allmänheten kan det innebära trafikstörningar och längre restider under denna period. Det kan också innebära buller i samband med övningen på Villingsbergs skjutfält.

En internationell övning

Fler än 19 000 män och kvinnor ur Försvarsmakten, ett 40-tal myndigheter samt internationella förband från Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Litauen, Norge och USA deltar i övningen. Det är den största försvarsmaktsövningen på 20 år

Läs mer om övning Aurora hos Försvarsmaktenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


För trafikinformation under övningen:

Trafikverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Trafiken.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sveriges radio P4 Örebro (trafikradion)

Sidansvarig: Maria Blomfeldt

Uppdaterad av: Maria Blomfeldt2017-09-18 12.01

Kontaktuppgifter


Postadress:

Laxå kommun
Säkerhet och kris
695 80 Laxå

Besöksadress:
Postgatan 2-4, Laxå
Tfn (växeln): 0584-47 31 00

Säkerhetssamordnare
Maria Blomfeldt

Tfn: 0584-47 31 76
Mobil: 076-135 78 58

Kommunikatör
Hans Traav
Tfn: 0584-47 33 67