Laxå kommun
Laxå kommun

Krisberedskapsveckan 2018

Stärkt beredskap och bättre riskkommunikation


Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris. Därför har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), startat krisberedskpasveckan. Det är en årlig kampanj tillsammans med bland andra MSB, kommuner, frivilligorganisationer och länsstyrelser.

Krisberedskapsveckan 2017 fick ett bra genomslag. I år, 2018, inträffar krisberedskapsveckan den 28 maj - 3 juni. I samband med årets kampanj skickas en broschyr ut från MSB om kriser, höjd beredskap och påverkanskampanjer till alla hushåll i landet.

Läs mer om krisberedskapsveckan 2018 här >>

Sidansvarig: Maria Blomfeldt

Uppdaterad av: Maria Blomfeldt2018-04-09 15.29