Laxå kommun
Laxå kommun

POSOM / Krisgrupp

POSOM - Psykiskt och socialt omhändertagande

Länk till broschyr klicka här!PDF

I kommunen finns en krisgrupp som heter Posom med uppgift att socialt, fysiskt och psykiskt ta hand om drabbade när en olycka har hänt eller vid en kris.

Skadade personer på en olycksplats som behöver sjukvård tas om hand av landstinget. Kommunens Posom tar hand om personer som finns runt omkring olyckan som inte behöver sjukvård.

Posom kallas in vid akuta kriser men även vid olyckor inom Laxå kommun eller vid olyckor i andra kommuner där Laxåbor är inblandade. Det är räddningstjänsten eller polisen som via SOS alarm kallar ut Posom.

Posom i Laxå är en samverkansgrupp med områdeschefen för individ och familjeomsorgen som sammankallande. Övriga i gruppen kommer från den sociala verksamheten i kommunen, vårdcentralen, kyrkan med flera. Kommunen har det övergripande ansvaret för insatsen. Posom ska med kort varsel kunna rycka ut för att ta hand om drabbade personer. De ska kunna öppna ett kriscenter där man kan samlas.

De personer som ingår i Posom är utbildade och övade.

Posom har ett antal utbildade resurspersoner till sitt förfogande. Deras uppgift är främst att vara stödpersoner och att ta hand om praktiska göromål vid en insats. Det kan innebära att man tröstar och lyssnar, men också att man hjälper till med mat eller praktisk vägledning till de drabbade.


Sidansvarig: Anna Eriksson

Uppdaterad av: Jan-Åke Karlsson2015-02-19 07.26

Kontaktuppgifter:

Jan-Åke Ahlin, områdeschef IFO
Laxå kommun
Telefon:
0584-47 33 15