Laxå kommun
Laxå kommun

Avgifter

Överskriden lånetid

Om du inte lämnar tillbaka det du lånat i tid får du betala en förseningsavgift.
Varje påminnelse från biblioteket kostar 25 kronor.
Barn under 16 år betalar ingen förseningsavgift och barnböcker är befriade från förseningsavgifter.

Skadad eller förkommen media

Om det du lånat förstörs eller trots påminnelser inte lämnas tillbaka kommer det en räkning på fastställt belopp enligt tabell.
Schablonbelopp:
200 kronor för vuxenbok
100 kronor för barnbok
50 kronor för tidskrift
För verk med högt ekonomiskt värde kan ett högre belopp krävas.

Förkommet lånekort

Har du tappat bort ditt lånekort kostar ett nytt 10 kronor.

Övriga avgifter

Kopior och utskrifter, 2 kronor per sida
Fjärrlån, 10 kronor per bok eller artikel
Fjärrlån utanför Norden, 150 kronor per bok

Sidansvarig: Regina Wängdahl

Uppdaterad av: Ann-Britt Lindahl2017-10-09 15.31

Kontaktuppgifter

Postadress:
Laxå kommun
Laxå bibliotek
695 80 Laxå

Besöksadress:
Postgatan 13, Laxå

Tfn: 0584-47 31 96
Fax: 0584-47 31 82