Laxå kommun
Laxå kommun

Områdes-bestämmelser


Vad är områdesbestämmelser?
Områdesbestämmelser används inom begränsade områden utan detaljplan för att reglera mark- och vattenanvändning samt bebyggelsemiljöns egenskaper. Områdesbestämmelser används för att säkerställa vissa syften i översiktsplanen eller tillgodose riksintressen enligt 3 och 4 kap. Miljöbalken.

Länk till:

Miljöbalkenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Plan- och bygglagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Sidansvarig: Kenneth Berglund

Uppdaterad av: Jan-Åke Karlsson2015-04-14 08.12

Kontaktuppgifter

kontakta
Sydnärkes Byggförvaltning

Plan- och bygglagen

Miljöbalken