Laxå kommun
Laxå kommun

Flyktingmottagning

I början av 2015 var Migrationsverkets prognos att runt 95 000 personer skulle komma att söka asyl i Sverige - undan krig och förtryck i sina hemländer. De främsta orsakerna är det pågående kriget i Syrien och konfliktupptrappningen i Irak. Andra länder varifrån många flyr är bl a Eritrea, Somalia och Afghanistan. Slutsiffran på antalet asylsökande till Sverige landade på runt 163 000.

Laxå kommun har liksom flertalet kommuner en överenskommelse med Länsstyrelsen om att ta emot flyktingar och andra skyddsbehövande med uppehållstillstånd.

En person som har fått uppehållstillstånd har rätt att bo och arbeta i Sverige, personen är folkbokförd och omfattas av vårt lands rättigheter och skyldigheter.

De flesta flyktingar som kommer till vår kommun är människor som själva har valt att bosätta sig här, men i och med överenskommelsen som kommunen har tecknat så förbinder sig också kommunen att ta emot nyanlända genom anvisning från Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket.

Arbetsförmedlingen har den samordnande rollen för flyktingarnas etablering på arbetsmarknaden. Ansvaret innebär att hjälpa flyktingen med praktik, utbildning och jobb enligt en fastställd plan och besluta om s k etableringsersättning under den första tiden i Sverige. 


Sidansvarig: Jessica Vidberg

Uppdaterad av: Anna Eriksson2017-07-31 12.05

Kontaktuppgifter

Enhetschef Integrations & arbetsmarknadsenheten
E-post: Jessica Vidberg
Tfn: 0584-47 31 15

Integrationssamordnare
E-posy: Maud Pettersson
Tfn: 0584-47 31 55
Mobil:072-552 68 06

Integrationskonsulent

E-post: Elias Esber

Tfn: 073-031 97 64

Postadress:
Laxå kommun
695 80 Laxå

Besöksadress:
Postgatan 3, Laxå