Laxå kommun
Laxå kommun

Mottagande av flyktingar i Laxå kommun

Laxå kommun tar idag emot relativt många flyktingar och nya svenskar som vill bosätta sig i Laxå. Det innebär att Laxå kommun tar ett ansvar för att hjälpa de flyktingar som sökt sig till Sverige så att dessa kan få en bra start i sitt nya land. Detta är en av de viktigaste förklaringarna till varför Laxå kommuns befolkning ökar för första gången på decennier.


Enligt Statistiska centralbyrån så var 12,8% av Laxå kommuns befolkning utrikesfödda år 2013, vilket var en ökning med ca 150 personer från 2011. Något som har fått dessa siffror att stadigt stiga är att Laxå kommun skrev avtal med Migrationsverket angående flyktingmottagning 2013.

Laxå kommun har idag tre boenden för ensamkommandeflyktingbarn (EKB) med avtal på 70 platser varav 39 ska vara asylplatser; ett helt i kommunal regi, och ett på entreprenad. Dessutom finns det ett privat boende som tar emot ungdomar utöver Laxås avtal.

Det finns även ett privat så kallat asylboende som Migrationsverket har upphandlat med uppemot 160 platser. Migrationsverket har 45 lägenheter utspridda i Laxå centralort, Finnerödja och Hasselfors. Sedan tillkommer det ett antal lägenheter som hyrs av privata bostadsbolag. I september 2016 var det strax över 550 personer som var inskrivna enligt Migrationsverket mottagningssystem.

Det är helt avgörande för Laxå kommuns ekonomi att så många som möjligt väljer att bo kvar i kommunen. Då måste också kommunen se och möta de behov som uppstår i och med flyktingmottagandet, och därav har Laxå kommun beslutat att upprätta en integrationsplan.


Avtal med Länsstyrelsen för mottagande i Laxå kommun 2016

Bosättning av nyanlända 5 (kommunplaceringar)

Sidansvarig: Jessica Vidberg

Uppdaterad av: Anna Eriksson2017-07-31 12.07

Kontaktuppgifter

Enhetschef Integrations & arbetsmarknadsenheten
E-post: Jessica Vidberg
Tfn. 0584-47 31 15

Postadress:
Laxå kommun
695 80 Laxå

Besöksadress:
Postgatan 3, Laxå