Laxå kommun
Laxå kommun

Pressmeddelande - Skolinspektionens tillsyn

Skolinspektionen har genomfört tillsyn i Laxå kommun under 2016/17.

Tummen upp från Skolinspektionen.

Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet på huvudmannanivå, dvs. politikerna, för utbildningen inom förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem. I Finnerödja skola avsåg tillsynen bedömning av hur skolenheten når kraven gällande

· Undervisning och lärande
· Extra anpassningar
· Bedömning
· Trygghet och studiero
· Förutsättningar för lärande och trygghet
· Styrning och utveckling av verksamheten.

Skolinspektionen har inget att anmärka på, både huvudman och Finnerödja skola uppfyller kraven enligt författningarna. Vi är naturligtvis mycket stolta och glada över beslutet, men kommer inte att luta oss tillbaka och vara nöjda utan istället kommer det systematiska kvalitetsarbetet och utvecklingsarbetet fortsätta enträget. Vi är inte nöjda förrän alla elever når kunskapskraven.

Margaretha Zetterlund
Verksamhetschef

Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Ann-Britt Lindahl2017-03-01 10.37