Laxå kommun
Laxå kommun

Stöd för integration

1 miljon kronor i fonden för 2017.

Ansökan ur Fonden för integrationsfrämjande åtgärder

Denna fond syftar till att stärka integrationsarbetet i kommunen. Med integration menar vi ett ömsesidigt möte mellan Laxå kommuns alla invånare.
Föreningar och frivilligorganisationer kan ansöka. Ansökan handläggs av integrations- och arbetsmarknadsenheten och beslutas av kommunchef.

Ansökan kan avse aktiviteter eller inköp av material och utrustning som på olika sätt underlättar för föreningar och frivilligorganisationer i arbetet med att få människor delaktiga i samhälls- och föreningsliv. Sista ansökningsdagar för 2017 är: 6 februari, 31 maj och 6 oktober. Beslut fattas inom 2 veckor efter sista ansökningsdatum.

AnsökanPDF

Sidansvarig: Jan-Åke Karlsson

Uppdaterad av: Jan-Åke Karlsson2017-05-08 13.15