Laxå kommun
Laxå kommun

Ombyggnaden av torget

Syftet med visionen och utvecklingsplanen för Centrala Laxå 2020, som togs fram 2015, är att ”rädda handeln” på torget. Om affärerna finns kvar kommer också människor att röra sig där och torget blir levande.

Den första åtgärden för att skapa ett mer levande torg var att öppna tillfartsvägen från Röforsvägen till Tavernagatan. Detta gjordes 2015 och var ett starkt skäl för företagarna på Blommor och Ting att våga starta butiken.

Laxåentreprenörerna som köpte och utvecklade gamla MatExtra bekräftar att infartsvägen var avgörande för deras beslut att köpa fastigheten. Nu är huset fullt med hyresgäster. ”Vi hade aldrig vågat köpa fastigheten och utveckla Laxågallerian om inte Centrala Laxå 2020 funnits” säger Greger Wintercorn på Laxågallerian.

Handlingsplan

Lekplatsen gjordes i ordning 2016 och nu är det dags för nästa steg i handlingsplanen. Mellan Laxågallerian och scenen iordningsställs nu ett antal parkeringsplatser. Runt fontänen ordnas det med picknik-bord och på Tavernagatan kommer det att bli flera laddstolpar för elbilar. Scenen kan användas från båda hållen. Vid större arrangemang, som allsångskvällar, kan parkeringsplatserna på torget enkelt stängas av.

Bakgrund

Visionen Centrala Laxå 2020 har tillkommit i dialog med Laxåborna. Bland annat genomfördes en enkät och det var cirka 300 personer som svarade. Det fanns en Facebook-sida där invånare kunde föra dialog och det genomfördes medborgardialogmöten. Politiker tog till sig åsikter och synpunkter och tjänstemän utformade planen. Visionsdokumentet för Centrala Laxå 2020 antogs av Kommunfullmäktige den 3 december 2015.

Handlingsplanen för Centrala Laxå 2020 fastställdes av Kommunfullmäktige den 31 augusti 2016.

Inför varje ekonomiskt betydande delinsats ska tjänstemännen lämna över till Kommunstyrelsen för beslut vilket skedde den 3 maj i år då det fattades beslut om det nu pågående arbetet på torget.

Laxå torgPDF

Sidansvarig: Jan-Åke Karlsson

Uppdaterad av: Jan-Åke Karlsson2017-05-10 15.54