Laxå kommun
Laxå kommun

Pressrelease

Trafikverket föreslår gångbro över spåret vid Resecentrum i Laxå.

I den plan som Transportverket idag överlämnade till regeringen föreslås det ”en rejäl satsning på järnvägen”. Planen omfattar en bangårdsombyggnad i Laxå.

Detta är otroligt glädjande nyheter, säger kommunstyrelsen ordförande Bo Rudolfsson (KD). Vi i Laxå har länge jobbat för att säkerheten och tryggheten för alla pendlare som åker tåg till och från Laxå ska förbättras. Bo tillägger att han nu hoppas på att också regeringen prioriterar säkerhet och att det skjuts till nödvändiga medel som kommer Laxå tillgodo. Särskilt viktigt är detta med tanke på att det är så många ungdomar som åker tåg i Laxå, säger Bo.

Förslaget till regeringen rörande Laxå omfattar bland annat en gångbro med trappa och hiss.

Trafikverket anser i sin plan att satsningen i Laxå är samhällsekonomiskt lönsam. (Sid 91 i planen som finns att ladda ner på Trafikverkets webbplats).

www.trafikverket.se

Kontaktpersoner
Bo Rudolfsson (KD)
Kommunstyrelsens ordförande, tfn070-580 93 92

Hans Traav
Näringslivsstrateg/kommunikatör, tfn 072-235 96 60

Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Ann-Britt Lindahl2017-09-01 07.49

Stationshuset i Laxå
Järnvägsövergång

Laxå kommun