Laxå kommun
Laxå kommun

Äldreomsorgen

Äldreomsorgen i Laxå kommun består av hemvård samt olika slags boenden. Det finns särskilda boenden, demensboenden, serviceboende samt korttidsvård.

Du som är äldre, eller handikappad, har rätt att ansöka om hjälp, om du inte själv eller på annat sätt kan tillgodose dina behov för att uppnå skälig levnadsnivå. Hjälpen inom äldreomsorgen är alltid behovsprövat, och utgår från den enskildes individuella behov och diagnos.
 
Biståndshandläggare utreder och beslutar om insatserna, och dess omfattning. Dina behov avgör rätten till hjälp, och behovet styrs av vad du klarar och inte klarar i din vardag. Kontaktuppgifter och telefontider till biståndshandläggarna i kommunen, hittar du till höger på den här sidan.
 
Mer information om vad du kan få hjälp och stöd med, hittar du här.

Sidansvarig: Maria Blomfeldt

Uppdaterad av: Maria Blomfeldt2017-02-24 14.01

Kontaktuppgifter

Postadress:
Laxå kommun
Äldreomsorgen
695 80  Laxå
Tfn: 0584-47 31 00 (växeln)

Områdeschef för äldreomsorgen i Laxå kommun
Björn Sundström
Tfn: 0584 - 47 32 28

Enhetschef Björkhagen, hemvården i Finnerödja ochTived, samt äldreboendet Tivedsgården
Anne-Lie Widén
Tfn: 0584-47 32 26

Enhetschef hälso- och sjukvård, samt Solhöjden och Gläntan

Anne Makkonen
Tfn: 0584-47 32 92

Enhetschef Edegården, hemvård Hasselfors samt Laxå city, söder
Maria Ahlström
Tfn: 0584-47 32 94

Enhetschef Ramundergården
Malin Nordin
Tfn: 0584-47 31 90

Enhetschef öppen verksamhet
Berit Persson
Tfn: 0584-47 32 52

MAS - Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Ann-Christine Andersson-Leeman
Tfn: 0586-481 34

MAR - Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Katarina Olsson
Tfn: 0586-62257

Biståndshandläggare område Björkhagen samt Hasselfors
Paula Kihlberg
Tfn: 0584-47 32 66

Vik. biståndshandläggare område City/Söder samt Finnerödja
Kia Andersson-Kvist
Tfn: 0584-47 32 63

Telefontid biståndshandläggare
Vardagar kl. 8.30-9.30