Laxå kommun
Laxå kommun

Ensamkommande barn

Laxå kommun har skrivit avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande barn.

Mottagande av ensamkommande barn

En överenskommelse om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, så kallade ensamkommande barn, har träffats mellan Laxå kommun och Migrationsverket. Överenskommelsen avser mottagande av 15 barn, både pojkar och flickor, och gäller under tre år från och med 1 april 2011, för att därefter löpa tillsvidare.

Avtal gällande boende för ensamkommande barn

En överenskommelse har också träffats med Migrationsverket om anordnande av boende för ensamkommande barn. Överenskommelsen avser såväl asylsökande barn, som barn med uppehållstillstånd. I överenskommelsen förbinder sig Laxå kommun att erbjuda 15 boendeplatser, varav tre platser alltid ska vara tillgängliga för asylsökande barn. Migrationsverket får anvisa asylsökande pojkar och flickor från och med 15 år.

Anvisningskommun

Överenskommelsen om att ta emot ensamkommande barn innebär att Laxå kommun är en anvisningskommun. I anvisningskommuner bor barnen tills de får besked i asylärendet, eller fyllt 18 år. De som får uppehållstillstånd och uppnått myndig ålder bor ofta kvar i anvisningskommunen. Kommunen får statlig ersättning för mottagandet.

Vem har ansvaret för de ensamkommande barnen?

Social- och omsorgsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och överförmyndaren ansvarar, utifrån gällande lagstiftning, för sina respektive uppgifter i mottagandet. Det är viktigt att skapa ett omsorgsfullt mottagande för dessa barn.

Bakgrund till boendet Ester

Kommunstyrelsen beslutade den 1 februari 2011 att boendet för de ensamkommande barnen ska tillgodoses i ett hem för vård eller boende, ett så kallat HVB-hem. Kommunstyrelsen beslutade också att boendet ska drivas i egen regi och att social- och omsorgsnämnden har ansvaret för det. Enligt beslut i social- och omsorgsnämnden den 28 februari 2011, ska boendet för ensamkommande barn förläggas till Tivedsgården i Finnerödja. Boendet bär namnet Ester.

Sidansvarig: Maria Blomfeldt

Uppdaterad av: Jan-Åke Karlsson2017-09-14 14.02

Entré till boendet Ester för ensamkommande barn och ungdomar

Entré till boendet Ester för ensamkommande barn och ungdomar

Kontaktuppgifter

Postadress:
Laxå kommun
Ensamkommande barn
695 80 Laxå

Besöksadress:
Kyrkvägen 10
Finnerödja
Tfn: 0584-47 33 93

Enhetschef:
Caroline Stenfelt
Tfn: 0584-47 33 92
Mobil: 072-5799090

Överförmyndarfrågor:
Sök information genom överförmyndarkansliet i Kumla.
Tfn: 019-58 80 00
E-post: servicecenter@kumla.se