Föräldrarna har huvudansvar för sitt barn men kommun, region och stat har ett delansvar för olika områden enligt lagar och förordningar. Med barnets optimala utveckling som mål krävs samverkan och samarbete mellan föräldrar och kommun, landsting och stat. Syftet med detta dokument är att tydliggöra ansvarsfördelning mellan Region Örebro län, kommuner inom Örebro län och Specialpedagogiska skolmyndigheten, och på så sätt säkerställa att barn och ungdomar med funktionsnedsättning ges stöd.

Hjälpredan - Örebro län Pdf, 267.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Ung och mår dåligt?

På 1177.se finns information om vart du kan avända dig för att få hjälp och stöd.
Länk:
1177 (vårdguiden) Länk till annan webbplats.

Ungdomsmottagning

Tidsbeställning 0584-882 21 kl. 7.30-9.20