Laxå kommun
Laxå kommun

Guide till stöd och insatser

Föräldrarna har huvudansvar för sitt barn men kommun, landsting och stat har ett delansvar för olika områden enligt lagar och förordningar. Med barnets optimala utveckling som mål krävs samverkan och samarbete mellan föräldrar och kommun, landsting och stat. Syftet med detta dokument är att tydliggöra ansvarsfördelning mellan Örebro läns landsting, kommuner inom Örebro län och Specialpedagogiska skolmyndigheten och på så sätt säkerställa att barn och ungdomar med funktionsnedsättning ges stöd.

Ung och mår dåligt?

På 1177.se finns information om vart du kan avända dig för att få hjälp och stöd.
Länk:
1177 (vårdguiden)länk till annan webbplats

Landstingets Ungdomsmottagning
Tidsbeställning tfn 0584-882 21 kl. 7.30 - 9.20

Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Ann-Britt Lindahl 2020-06-30 15.55

Försättsbild till informationsguiden - Hjälpredan