Laxå kommun
Saltängens förskola

Saltängens förskola

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.
Lpfö18

Välkommen till Saltängens förskola

Förskolan Saltängen är uppdelad på fem avdelningar:

  • Pedagoger är närvarande i lek och lärande samt upptäcker och utforskar tillsammans med barnen
  • Ge barn förutsättningar att vara sitt bästa jag

Gyllene förhållningssätt på förskolan Saltängen
Vi arbetar för

  • Goda relationer
  • Gott bemötande
  • Främja lärandemiljöer

"Hjälp mig så kan jag själv". 

Sagorfigurerna Långa farbror och lilla Anna
Saltängens förskola - utemiljö

Rektor:
Ellen Sundh
Tfn: 0584-47 32 83

Biträdande rektor:
Caroline Kurtti
Tfn: 0584-47 32 85

Administration
Handläggare
Madeleine Larsson
Tfn: 0584-47 31 80

Postadress:
Laxå kommun
Saltängens förskola
695 80 Laxå

Besöksadress:
Tivedsvägen 24 A, Laxå

Saltängens förskolas avdelningar:
Blåvingen/Kotten
Blåvingen, tfn: 0584-47 32 61

Myran 4-årsavdelning:
Tfn: 0584-47 32 60

Smultronet 3-årsavdelning:
Tfn: 0584-47 32 59

Trollsländan 5-årsavdelning:
Tfn: 0584-47 32 56

Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Jan-Åke Karlsson