Laxå kommun

Trollsländan,

5-årsavdelning

Tygdjur på en hylla

Välkommen till Trollsländan

På Trollsländan har vi 21 barn och är en åldershomogen avdelning med
5-åringar.

Vi som arbetar här är:
Camilla Björlin
Anette Jansson
Annette Talberg

På hela Saltängens förskola har vi valt ett gemensamt fokusområde från läroplanens "utveckling och lärande" som blev SPRÅK. Vi prioriterar LEK, sång, rim, ramsor, drama, samtal, skapande och högläsning vilket fyller en stor del av vår vardag.

Vi använder oss mycket av TAKK och bildstöd i verksamheten.
Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK).

Vi arbetar med ett material kring normer och värden som heter Snick & Snack, Vännerna i Kungaskogen går på utflykt. Det är en sagobok som bygger på "Hur man är en bra kompis" och vi möter många olika etiska dilemman i boken som vi kommer att arbeta med på olika sätt. Vår Likabehandlingsplan är också en viktig del i detta arbete. Där vi gör kartläggningar i miljön tillsammans med barnen.

Vi pedagoger är närvarande och lyssnar in barnens intressen och nyfikenhet som vi sedan på ett lustfyllt sätt fyller vardagen med. Gruppen möter matematik och naturkunskap inne som utomhus, enligt (lpfö18).

Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Ann-Britt Lindahl

Avdelning Trollsländan

Avdelning Trollsländan

Kontaktuppgifter

Rektor:
Ellen Sundh
Tfn: 0584-47 32 83

Postadress:
Laxå kommun
Trollsländan
695 80 Laxå

Besöksadress:
Tivedsvägen 24 A, Laxå
Tfn: 0584-47 32 56

Handläggare
Gundega Hallinder
Tfn: 0584-47 31 80