Laxå kommun
Laxå kommun
  • Test av Viktigt Meddelande - externt Läs mer

Blåvingen, Kotten 1-2 årsavdelning

Välkommen till Blåvingen och Kotten

På Blåvingen och Kotten vistas 27 barn.

Vi som arbetar här är:

Kotten:
Emma Nordin
Jennie Engman
Therese Wedlund

Blåvingen:
Carina Mejstedt
Sanna Lilja
Emma Korpi Palmberg

Under det här läsåret arbetar vi mycket med språkutveckling. Detta gör vi i ett tema om babblarna.
Babblarna är utvecklade i samarbete med professor Irene Johansson som är grundare av Karlstadmodellen och språkträningen riktar sig till barn i tidig språkutveckling. ”Tecken som stöd till tal” är ett viktigt element i Karlstadsmodellen. Babblarnas namn är valda med omsorg så att de både stimulerar barns ljudperception och är lätta att lära sig och med de små plastfigurerna kan vi leka allt möjligt! Det finns också böcker och spel med Babblarna. Det finns fyra olika böcker och var och en fokuserar på olika begrepp. I arbetet med Babblarna försöker vi teckna så mycket som möjligt.

Mål
”Förskolan ska sträva efter att varje barn

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord,

berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra”

Vi vill att alla pedagoger ska börja använda tecken som stöd i sin dagliga kommunikation med barnen, inte bara när vi sjunger utan i alla situationer under dagen. Det tror vi leder till en tydligare kommunikation där barnen får använda fler sinnen för att ta till sig språket.

De barn som ännu inte har de talade orden tror vi ska kunna göra sig förstådda med hjälp av tecknen tills dess att de börjar tala.

Vi vill stärka barnen i språkutvecklingen på många olika sätt och tror att de barn som redan pratar kan bli förebilder för andra och att ett lärande sker mellan barnen.

Vi vill också ge utmaningar till de barn som har ett tal så att de utvecklas vidare språkligt.

Våra insatser:
Vi arbetar med tema ”Babblarna” där Babblarna-materialet används för att på ett lustfyllt sätt locka barnen till olika språkstimulerande aktiviteter. Alla Babblar figurer är duktiga på olika ämnen t ex Bibbi är matematiker, Diddi gillar att skapa. Babblar figurer kommer med olika uppdrag till oss och de följer med på våra äventyr och utforskande. Konkret material och bilder används för att tydliggöra innehåll.

Vi använder oss dagligen av berättande, sång, musik och ramsor.

Vi pedagoger lär oss tecken i ett sammanhang, inte i olika kategorier.

Vi använder alla tecken vi kan i alla sammanhang och påminner varandra.

Vi tar vara på situationer där barnen kan lära av varandra.

Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Ann-Britt Lindahl 2018-05-03 15.12

Figurer
Små figurer
Pyssel
Babblarna
Barn som klättrar
Kärna från en frukt