Laxå kommun
Laxå kommun

Fjärilen, 5-årsavdelning

Tygdjur på en hylla

Välkommen till Fjärilen

På Fjärilen har vi 21 barn och är en åldershomogen avdelning med
5-åringar.

Vi som arbetar här är:
Camilla Björlin
Anette Jansson
Annette Talberg

På hela Saltängens förskola har vi under hela 2017 valt ett gemensamt fokusområde från läroplanens "utveckling och lärande" som blev SPRÅK. På Fjärilen prioriterar vi LEK, sång, rim, ramsor, drama, samtal, skapande och högläsning vilket fyller en stor del av vår vardag.

Vi använder oss mycket av TAKK och bildstöd i verksamheten.
Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK).

Vi arbetar med ett material kring normer och värden som heter Snick & Snack, Vännerna i Kungaskogen går på utflykt. Det är en sagobok som bygger på "Hur man är en bra kompis" och vi möter många olika etiska dilemman i boken som vi kommer att arbeta med på olika sätt. Vår Likabehandlingsplan är också en viktig del i detta arbete. Där vi gör kartläggningar i miljön tillsammans med barnen.

Vi pedagoger är närvarande och lyssnar in barnens intressen och nyfikenhet som vi sedan på ett lustfyllt sätt fyller vardagen med. Gruppen möter matematik och naturkunskap inne som utomhus, enligt (lpfö98 rev. 2010).

Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Ann-Britt Lindahl 2018-05-22 12.47

Förskolan Fjärilen

Förskolan Fjärilen

Kontaktuppgifter

Rektor:
Greta Särefors
Tfn: 0584-47 31 75

Postadress:
Laxå kommun
Fjärilen
695 80 Laxå

Besöksadress:
Tivedsvägen 22-24, Laxå
Tfn: 0584-47 32 56

Handläggare
Gundega Hallinder
Tfn: 0584-47 31 80