Laxå kommun
Laxå kommun

Grävlingen, 5-6 årsavdelning

Välkommen till Grävlingen

På Grävlingen har vi 22 barn och är en åldershomogen avdelning med
5-6 åringar.

Vi som arbetar här är:
Malin Löfving
Annelie Eriksson
Ann Hansson
Emilia Andersson

På hela Saltängens förskola har vi under hela 2017 valt ett gemensamt fokusområde från läroplanens "utveckling och lärande" som blev SPRÅK. Genom Skolverket går vi Läslyftet som handlar om språkutvecklande arbetssätt såsom vikten av att omge barnen med ord och hur genrepedagogiken kan användas i förskolan.

På Grävlingen prioriterar vi LEK, sång, rim, ramsor, drama, samtal, skapande och högläsning vilket fyller en stor del av vår vardag.

Vi använder oss mycket av TAKK och bildstöd i verksamheten. Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK).

Vi pedagoger är närvarande och lyssnar in barnens intressen och nyfikenhet som vi sedan på ett lustfyllt sätt fyller vardagen med. Gruppen möter matematik och naturkunskap inne som utomhus, enligt (lpfö98 rev. 2010).

Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Ann-Britt Lindahl 2018-09-09 12.35

Avdelning Grävlingen