Laxå kommun
Laxå kommun
  • Test av Viktigt Meddelande - externt Läs mer

Smultronet, 3-årsavdelning

Mjukisdjur

Välkommen till Smultronet

På smultronet har vi en 3-årsgrupp med 15 barn alla födda 2015

Under det här läsåret arbetar vi mycket med språkutveckling. Detta gör vi i ett tema om babblarna.
Babblarna är utvecklade i samarbete med professor Irene Johansson som är grundare av Karlstadmodellen och språkträningen riktar sig till barn i tidig språkutveckling. ”Tecken som stöd till tal” är ett viktigt element i Karlstadsmodellen. Babblarnas namn är valda med omsorg så att de både stimulerar barns ljud perception och är lätta att lära sig och med de små plastfigurerna kan vi leka allt möjligt! Det finns också böcker och spel med Babblarna.

Mål
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra”

Våra insatser:

Vi använder oss dagligen av berättande, sång, musik och ramsor.

Vi använder alla tecken vi kan i alla sammanhang och påminner varandra.

Vi tar vara på situationer där barnen kan lära av varandra.

I vårt arbete ingår även plan mot kränkande behandling, Grön flagg och Miljö för en giftfri förskola.

Nu i början av vårterminen arbetar vi mycket med att få ihop gruppen, lära känna varandra och få in våra rutiner.


Vi som arbetar på avdelning Smultronet är:
Maud Svanberg
Susanne Nordgren
Therese Ridderstedt Berlin

Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Ann-Britt Lindahl 2019-02-19 13.04

Böcker om Babblarna
Bok om språkgympa