Laxå kommun
Saltängens förskola

Saltängens förskola

Välkommen till Saltängens förskola

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.
Lpfö18

Förskolan Saltängen är uppdelad på fem avdelningar:

Vi på Saltängen strävar efter att:

  • Pedagoger är närvarande i lek och lärande samt upptäcker och utforskar tillsammans med barnen
  • Ge barn förutsättningar att vara sitt bästa jag

Gyllene förhållningssätt på förskolan Saltängen

Vi arbetar för:

  • Goda relationer
  • Gott bemötande
  • Främja lärandemiljöer

"Hjälp mig så kan jag själv". 

Certifikat för grön flagg

Grön Flagg

Grön Flagg är en internationell miljöutmärkelse för förskolor, skolor och gymnasium som aktivt arbetar och prioriterar ett handlings-inriktat miljöarbete.

Vår Grön Flagg resa Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Grön flagg

Rektor:
Ellen Sundh
0584-47 32 83

Biträdande rektor:
Caroline Kurtti
0584-47 32 85

Administration
Handläggare
Madeleine Larsson
0584-47 31 80

Postadress:
Laxå kommun
Saltängens förskola
695 80 Laxå

Besöksadress:
Tivedsvägen 24 A, Laxå


Avdelningar:

Blåvingen/Kotten
0584-47 32 61

Fjärilen:
0584-47 32 56

Myran:
0584-47 32 60

Smultronet:
0584-47 32 59

Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Ann-Britt Lindahl