Laxå kommun
Laxå kommun

Saltängsskolans fritidshem

Vid Saltängsskolan erbjuder vi skolbarnomsorg, kl. 6.00-17.30 eller efter behov. Riddarborgen är för barn från förskoleklassen-årskurs 6. På Riddarborgens skolbarnomsorg finns det cirka 70 barn i åldrarna 6-10 år. De flesta av personalen har pedagogisk utbildning. Vi öppnar fritidshemmet Riddarborgen kl 6.00 på morgonen. Frukost serveras 7.30 i matsalen. Mellanmål serveras varje dag och gärna utomhus. På förmiddagarna är fritidspersonalen resurser i lågstadieklasserna och finns ute på rasterna tillsammans med barnen. Verksamheten på eftermiddagarna är lek, rörelse och friluftsliv.

Kompisar är viktiga och på fritidshemmet finns många barn att leka med. Barnens egna tid och lek är viktig.

Varje måndag samlas alla barn  och har fritidsråd. Då bestämmer barnen hur veckan ska se ut. På anslagstavlan i köket står vad som händer och om vi är på utflykt.

Lovomsorg erhålls vid studiedagar, lovdagar för de barn som har omsorgsbehov under dessa dagar.

Mål för fritidshemmen

  • Utveckla social kompetens
  • Alla barn ska känna sig trygga och mötas med respekt
  • Barnen ska lära sig att respektera varandras olikheter
  • Barnen ska ta eget ansvar och tänka själva

Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Ann-Britt Lindahl

Kontaktuppgifter

Rektor:
Annie-Frid Johansson
Tfn: 0584-47 31 75

Postadress:
Laxå kommun
Fritidshem Riddarborgen
Fritidshem Drakborgen
695 80 Laxå

Besöksadress:
Tivedsvägen 24 A, Laxå
Tfn: 0584-47 31 26 Riddarborgen
Tfn: 0584-47 32 36 Drakborgen

Administration:
Handläggare
Madeleine Larsson
Tfn: 0584-47 35 20