Laxå kommun
Laxå kommun

Grundsärskolan

Särskolan är en egen skolform. Studier enligt särskolans kursplaner beslutas av verksamhetschef.

Gymnasiesärskolan i Sverige är fyraårig och frivillig och vänder sig till ungdomar med utvecklingsstörning. Det finns nio yrkesinriktade nationella program. Det finns också individuella program för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna.

Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Ann-Britt Lindahl

Kontaktuppgifter

Inskrivning Särskola

Skolchef
Katarina Holmsten
Tfn. 0584-47 33 83

Rektor
Mikael Johansson
Tfn: 0584-47 33 20

Biträdande rektor
Annemo Johansson
Tfn: 073-074 22 59

Kontakt
Speciallärare:
Madelene Remes
Tfn 0584-47 31 35
Mobil: 072-201 26 65,
072-202 47 80

Specialpedagog:
Annemo Johansson
Tfn: 073-074 22 59

Skoladministratör:
Catrine Cordes
Tfn: 0584-47 31 65

Postadress:
Laxå kommun
Särskolan
695 80 Laxå

Besöksadress
Idrottsvägen 5
695 30 Laxå