Laxå kommun

Grundsärskolan

Särskolan är en egen skolform. Studier enligt särskolans kursplaner beslutas av verksamhetschef.

Gymnasiesärskolan i Sverige är fyraårig och frivillig och vänder sig till ungdomar med utvecklingsstörning. Det finns nio yrkesinriktade nationella program. Det finns också individuella program för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna.

Inskrivning Särskola

Skolchef
Katarina Holmsten
Tfn. 0584-47 33 83

Rektor
Mikael Johansson
0584-47 33 20

Biträdande rektor
Annemo Johansson
073-074 22 59

Kontakt
Speciallärare:
Madelene Remes
0584-47 31 35
072-201 26 65,

Pedagogisk omsorg, grundsärskolan :
072-202 47 80

Specialpedagog:
Annemo Johansson
073-074 22 59

Skoladministratör:
Catrine Cordes
0584-47 31 65

Postadress:
Laxå kommun
Särskolan
695 80 Laxå

Besöksadress
Idrottsvägen 5
695 30 Laxå

Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Jan-Åke Karlsson