Laxå kommun

Handlingsplan för inskrivning i särskolan i Laxå kommun

 • Klassläraren och specialpedagogen diskuterar med föräldrarna att en basutredning bör göras.
 • På EVG beslutas om det ska göras en basutredning.
 • Specialpedagogen på området ansvarar för att elevhälsan blir informerat och börjar med utredningen.
 • Basutredningen visar på en utvecklingsstörning och psykologen fastställer skriftligt diagnosen. (om ej får specialpedagogen gå tillbaka till skolans EVG)
 • En sammanfattning av basutredning och eventuella remisser skrivs av skolsköterska.
 • Psykologen informerar föräldrar om det psykologiska testresultatet och erbjuder, vid behov, samtidigt en inskrivning i särskolan.
 • Elevhälsan diskuterar utredningen och ger en person i teamet uppdraget att informera lärare och rektor på ett EVG.
 • En diskussion genomförs med lärare, föräldrar och särskolans specialpedagog, eventuellt även eleven, om vilka alternativ som finns. Vilket stöd finns och hur elevens fortsatta skolgång ska se ut.
 • Den utredande specialpedagogen, tillsammans med föräldrarna, skriver en ansökan om inskrivning till inskrivande verksamhetschef för särskolan.
 • Särskolans specialpedagog och inskrivande verksamhetschef informerar arbetslaget om eleven.
 • Ett fortbildningspaket till arbetslaget som tar emot en inkluderad eller integrerad särskoleelev planeras av rektor och specialpedagog.

  Inskrivande verksamhetschef 

Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Jan-Åke Karlsson