Laxå kommun

Organisation och arbetslag


Årskurs 4-5

0584-47 33 34

Årskurs 6-7

0584-47 33 24

Årskurs 8-9

0584-47 33 23

Resursarbetslaget

0584-47 33 25

Grundsärskolan

0584-47 31 35

Mottagningsenhet

070-513 43 96

Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Ann-Britt Lindahl