Laxå kommun
Laxå kommun
Lindåsens skola

Lindåsens skola

Lindåsens skola ligger centralt i Laxå tätort och är en F-3 skola samt fritidshem.

På Lindåsens skola arbetar vi flexibelt med struktur och kvalité. Skolan har en mycket god struktur för arbete med elever i behov av särskilt stöd. Det finns en speciallärare på skolan, samt en specialpedagog som arbetar över ett större område. Rektor, lärare och elever har tillsammans arbetat fram gemensamma grundvärderingar.

På skolan visar elever och alla vuxna respekt för sina kamrater och medarbetare, genom att ta hand om varandra och bidra till god kamratskap och arbetsro. Vi arbetar aktivt med att allt arbete på skolan genomsyras av ett förhållningssätt som vilar på läroplanens värdegrund.

Vi prioriterar att alla elever känner att de är en del av en helhet, där de är delaktiga och blir sedda. Vi vill lyfta språket. Ett rikt och varierat språk är betydelsefullt och vårt främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Vi arbetar aktivt med IKT i vår undervisning. Rörelse är också ett område som vi arbetar aktivt med då forskning visar att rörelse främjar lärandet.

Skolan är belägen i Laxå, bredvid Centralskolan, med direkt närhet till naturen, ett naturligt inslag i både fritidsverksamhet och undervisning. I direkt anslutning till vår nybyggda skola finns både idrottshall, fotbollsplan och multisportplan, vilket vi i skolan använder för som väl rastverksamhet som olika fysiska aktiviteter under skoldagen.

 

Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Jan-Åke Karlsson 2019-06-05 08.46

Kontaktuppgifter

T.f. rektor:
Greta Särefors
Tfn: 0584-47 31 75

Postadress:
Laxå kommun
Lindåsens skola
695 80 Laxå

Besöksadress:
Idrottsvägen 10, LAXÅ
Tfn: 0584-47 31 79 (personalrum)

Inskrivning Särskola -
Skolchef
Katarina Holmsten
Tfn. 0584-47 33 83

Lindåsens fritidshem
Adress: Se Lindåsens skola
Tfn: 0584-47 32 33

Administration:
Handläggare
Madeleine Larsson
Tfn: 0584-47 35 20