Laxå kommun

Interkommunal ersättning i förskola, grundskola och skolbarnomsorg 2022

  • En kommun som tar emot barn/elever från annan kommun har rätt till ersättning för sina kostnader från barnets/elevens hemkommun. Beräkningen har samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag.

    I de fall en elev antagen till grundsärskolan har omfattande behov av särskilt stöd, finns det möjlighet att fakturera bidragsbelopp med tillägg för faktiskt kostnad. En individuell bedömning sker i varje enskilt fall.

Interkommunal ersättning 2022

Förskola

135 567 kr

Pedagogisk omsorg

46 421 kr

Fritidshem

39 937 kr

Förskoleklass

42 502 kr

Grundskola 1-3

87 054 kr

Grundskola 4-6

103 319 kr

Grundskola 7-9

102 392 kr

Grundsärskola

268 078 kr


Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Ann-Britt Lindahl