Laxå kommun
Laxå kommun

Interkommunal ersättning i förskola, grundskola och skolbarnomsorg 2021

  • En kommun som tar emot barn/elever från annan kommun har rätt till ersättning för sina kostnader från barnets/elevens hemkommun. Beräkningen har samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag.

    I de fall en elev antagen till grundsärskolan har omfattande behov av särskilt stöd, finns det möjlighet att fakturera bidragsbelopp med tillägg för faktiskt kostnad. En individuell bedömning sker i varje enskilt fall.

Interkommunal ersättning för året 2021

Förskola

128 352 kr per år

Pedagogisk omsorg

34 890 kr per år

Fritidshem

34 421 kr per år

Förskoleklass

40 469 kr per år

Grundskola 1-3

83 115 kr per år

Grundskola 4-6

94 985 kr per år

Grundskola 7-9

89 962 kr per år

Grundsärskola

245 120 kr per år


 

Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Ann-Britt Lindahl