Interkommunal ersättning 2024

Förskola

156 141 kr per år

Pedagogisk omsorg

54 978 kr per år

Fritidshem

51 233 kr per år

Förskoleklass

60 451 kr per år

Grundskola 1-3

99 421 kr per år

Grundskola 4-6

130 082 kr per år

Grundskola 7-9

111 985 kr per år

Anpassad grundskola

271 545 kr per år