Laxå kommun
Laxå kommun

Interkommunal ersättning i förskola, grundskola och skolbarnomsorg 2019

  • En kommun som tar emot barn/elever från annan kommun har rätt till ersättning för sina kostnader från barnets/elevens hemkommun. Beräkningen har samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. I de fall en elev har omfattande behov av särskilt stöd finns det möjlighet till en särskild ersättning i form av tilläggsbelopp. En individuell bedömning sker i varje enskilt fall.

    Ersättning till kommuner 2019
  • Förskolan 103 082 kr
  • Förskoleklass 52 475 kr
  • Fritidshem 25 290 kr
  • Grundskolan 84 842 kr

Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Ann-Britt Lindahl 2019-03-14 09.24