Laxå kommun

Belopp till fristående huvudman 2022

Ersättning till fristående huvudmän är beräknat efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag enligt likabehandlingsprincipen.
I beloppet ingår kompensation för administration samt moms med tre respektive sex procent. Beloppen är framräknade per kalenderår och går att dela på tolftedelar. I samband med bokslut kommer en avstämning att göras mot faktiskt utfall. Detta betyder att om den kommunala verksamheten överskridit sin budget kommer den fristående verksamheten kompenseras för detta.

I de fall en elev har omfattande behov av särskilt stöd finns det möjlighet till en särskild ersättning i form av tilläggsbelopp. En individuell bedömning sker i varje enskilt fall.

Belopp till fristående huvudman 2022

Förskola

148 012 kr per år

Pedagogisk omsorg

49 698 kr per år

Fritidshem

43 603 kr per år

Förskoleklass

46 404 kr per år

Grundskola 1-3

95 045 kr per år

Grundskola 4-6

112 804 kr per år

Grundskolan 7-9

111 792 kr per år

Grundsärskolan

292 688 kr per år
Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Ann-Britt Lindahl