Laxå kommun
Laxå kommun

Belopp till fristående huvudmän 2021

Ersättning till fristående huvudmän är beräknat efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag enligt likabehandlingsprincipen.
I beloppet ingår kompensation för administration samt moms med tre respektive sex procent. Beloppen är framräknade per kalenderår och går att dela på tolftedelar. I samband med bokslut kommer en avstämning att göras mot faktiskt utfall. Detta betyder att om den kommunala verksamheten överskridit sin budget kommer den fristående verksamheten kompenseras för detta.

I de fall en elev har omfattande behov av särskilt stöd finns det möjlighet till en särskild ersättning i form av tilläggsbelopp. En individuell bedömning sker i varje enskilt fall.

Belopp till fristående huvudman 2021

Förskola

140 134 kr per år

Pedagogisk omsorg

37 353 kr per år

Fritidshem

37 581 kr per år

Förskoleklass

44 184 kr per år

Grundskola 1-3

90 745 kr per år

Grundskola 4-6

103 704 kr per år

Grundskolan 7-9

98 220 kr per år

Grundsärskolan

267 622 kr per år


 


Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Ann-Britt Lindahl