Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Skolstart läsåret 2024-25

Laxå grundskola
Höstterminen startar tisdagen den 20 augusti 2024.
Kl. 8.15 vid Saltängsskolan.
Kl. 8.10 vid Centralskolan.
Kl. 7.50 vid Finnerödja skola.

Första skoldagen
Skoldagen avslutas enligt schema. Skollunch serveras som vanligt.
Skolskjutsarna går hem enligt turscheman publicerade i vårdnadshavarportalen,
alternativt enligt Länstrafikens turschema.

Skolskjutsar
Meddelande om skolskjutsarnas tider delges vårdnadshavare för skolskjutselever.
Har du frågor om skolskjutsar, vänd dig till skolskjutshandläggaren.

Skolungdomsförsäkring
Laxå kommun har för år 2024 tecknat olycksfallsförsäkring
för alla elever i grundskola, anpassad grundskola, förskola,
förskoleklass, fritidshem och pedagogisk omsorg.
Försäkringen har tecknats hos Svedea AB och gäller dygnet runt.

För mer information se:

Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Ann-Britt Lindahl