Laxå kommun
Laxå kommun

Råd om bra mat i förskolan och skolan

Råd om bra mat i förskolan och skolan

Mat och måltider är centrala i våra liv, som njutning, som mötesplats och kulturbärare. Matvanorna har också stor betydelse för hälsan, såväl för barn som för vuxna. Bra mat och fysisk aktivitet gör att barnen blir pigga och får lättare att leka och lära. Förskolan och skolan har enastående möjligheter att på ett positivt och naturligt sätt främja en hälsosam livsstil med bra matvanor hos våra barn. Hem och familj har det grundläggande ansvaret, men eftersom de flesta barn äter många av sina måltider utanför hemmet påverkar andra vuxna också barnens matvanor.
 
Måltiderna i förskolan och skolan ska vara sammansatta så att de följer Livsmedelsverkets råd.

En kort sammanfattning följer nedan:

Livsmedelsverkets råd om bra mat i förskolan och skolan är till för att främja hälsosamma matvanor genom stöd till alla som arbetar med maten i förskolan eller skolan. Råden baseras på barns näringsbehov, näringsinnehåll i olika livsmedel och de matvanor vi har i Sverige. Råden visar hur man kan sätta ihop en meny som säkerställer att barnen får i sig tillräckligt med näring.
Om man följer råden får man en hälsosam sammansättning på maten och ett bra innehåll av vitaminer och mineraler. Men vi vill betona att man kan äta hälsosamt på flera sätt. Även om man inte följer alla råd är det möjligt att sätta ihop en matsedel med bra näringsinnehåll, men det är då viktigt att kompensera näringsmässigt för de ändringar man gör. Väljer man till exempel att utesluta kött får man ersätta köttet med andra källor till järn och protein, och vill man servera standardmjölk i stället för lättmjölk kan man minska på andra livsmedel som bidrar med mättat fett, till exempel korv och köttbullar.
 
Nedan listas några av de viktigaste råden om bra mat i förskola och skola: 

Bra principer för maten i förskolan

  • Servera frukt och grönt till varje måltid.
  • Servera endast vatten och lättmjölk som måltidsdryck.
  • Servera bullar, kakor, glass och saft högst en gång per månad.
  • Se till att det finns färskt kallt vatten att dricka för den som är törstig. 
  • Ge alla barn möjlighet att äta i lugn och ro.

Bra principer för maten i skolan

  • Se till att det finns frukt till lågt pris att köpa på skolan.
  • Ta bort godis, bakverk, läsk och snacks från skolans kafeteria, kiosk eller automater.
  • Servera endast vatten och lättmjölk som måltidsdryck till skollunchen.
  • Se till att det finns färskt kallt vatten att dricka för den som är törstig på rasten.
  • Lägg schemat så att alla elever får en chans att äta lunch i lugn och ro.

Detta är grundprinciper vi utgår ifrån när vi pratar med elever och personal i syfte att ge våra barn och ungdomar bra kostvanor. 

Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Jan-Åke Karlsson