Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun
Ridning i Ösjönäs

Ridning i Ösjönäs

Barnomsorg och utbildning

Anmälan om plats i allmän förskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om modersmålsundervisning, grundskola Pdf, 73.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om plats i förskola, fritidshem, lovomsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om byte av barnomsorgsplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om ledighet för elev Pdf, 278.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan Morgonöppen/Kvällsöppen barnomsorg Pdf, 269.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan 10:e skolår Pdf, 32.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Arbetsgivarintyg vistelsetid Pdf, 637.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om byte av plats till allmän förskola, förskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barn, elev med behov av specialkost Pdf, 299.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Inkomstuppgift Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Intresseanmälan till vikarielistan Pdf, 156.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Lokalbokning​ Pdf, 70.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om förskoleundervisning på finska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Undantag från policy och allmänna regler vid uthyrning av lokaler inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde Pdf, 64.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Schema för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Pdf, 31.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppsägning av plats på förskola, fritidshem och i pedagogisk omsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om utskrivning ur skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Yttrande interkommunal ersättning Pdf, 404.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Överklagan av rektors beslut Pdf, 66.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Ann-Britt Lindahl