Laxå kommun
Laxå kommun

Barnomsorg och utbildning

Anmälan om plats i allmän förskola Pdf, 106.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om modersmålsundervisning, grundskola Pdf, 220.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Angående ledighet för elev (pdf) Pdf, 278.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om plats i förskola, fritidshem, lovomsorg Pdf, 44.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om byte av barnomsorgsplats Pdf, 144.3 kB.

Anvisningar inkomstuppgift Pdf, 87.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan Morgonöppen/Kvällsöppen barnomsorg Pdf, 269.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl Pdf, 27.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan 10:e skolår Pdf, 32.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Arbetsgivarintyg vistelsetid Pdf, 637.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Byte av plats till allmän förskola, förskola Pdf, 480.7 kB.

Barn, elev med behov av specialkost Pdf, 299.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Inkomstuppgift (pdf) Pdf, 343.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Intresseanmälan till vikarielistan Pdf, 46.3 kB, öppnas i nytt fönster.

In- och utskrivningsblankett, förskola, skola och pedagogisk omsorg Pdf, 315.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Lokalbokning​ Pdf, 70.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Rätten till förskoleundervisning på finska Pdf, 318.1 kB.

Undantag från policy och allmänna regler vid uthyrning av lokaler inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde Pdf, 64.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Schema Pdf, 31.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppsägning av plats (pdf) Pdf, 268.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande interkommunal ersättning Pdf, 404.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Överklagan av rektors beslut Pdf, 66.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Ann-Britt Lindahl

Ridning i Ösjönäs

Ridning i Ösjönäs