Bland våra handlingar finns mycket som har att göra med de som bott och verkat i kommunen. Här finns säkert något som man som släkt- eller hembygdsforskare kan ha glädje av. Det kan vara protokoll från alla olika nämnder och verksamheter, personhandlingar som betyg, elevhälsojournaler, faderskapshandlingar, fosterhemsplaceringar. Det finns också fastighetshandlingar, bygglov, tillstånd, kartor med mera.

Vill du veta mer om dina släktrötter kan du besöka vårt bibliotek i Laxå. Där finns kunnig personal som kan visa dig hur man gör när man forskar med hjälp av kyrkböcker och databaser. Finnerödja-Laxå Släktforskarklubb finns regelbundet på plats och hjälper forskare att komma igång eller lösa problem som uppstått.

Laxå kommunarkiv finns i Bibliotekshuset.

Kommunsammanslagningar

Från 1863 då Sverige indelades i kommuner istället för socknar har gränser ändrats flera gånger. Laxå kommun består i dag av tre församlingar i två landskap på gränsen mellan Götaland och Svealand i det stora skogsområdet Tiveden.

Den största förändringen skedde 1967 då Finnerödja, Tived och Skagershult införlivades med Laxå köping. 1971 bildades Laxå kommun.

Här finns en översiktsbild som beskriver kommunsammanslagningarna:

Kommunsammanslagning 1862 -1971 Pdf, 111.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Lokalhistoria

Laxå kommun är beläget i det stora skogsområdet Tiveden på gränsen mellan Götaland och Svealand.

Bruks och skogsdriften har gamla anor i denna bygd.

Trakten var glest befolkad ända fram till slutet av 1500-talet då en mängd "skogsfinnar" vandrade över från Sveriges östliga del, Finland. De hade stor kunskap om "svedjebruk" och fick några års skattefrihet. På så sätt odlades ett stort antal gårdar upp och befolkningen ökade.

I mitten av 1600-talet anlades här masugnar och hamrar. Bruken lade beslag på stora landområden. Finnarna förbjöds att göra svedjor för sin rågsådd. Skogen behövdes för att göra kol till bruken av. Även långt tidigare fanns primitiv järnframställning. Dessa rester i form av slagghögar är idag registrerade som fornminnen. Vilka som utövade den tekniken kan vi bara fantisera om.

Flera kommunsammanslagningar har gjorts då befolkningsunderlaget sjunkit allt eftersom urbanisering fortskridit. Folkförflyttning från landsbygd till storstadsområden har halverat befolkningen sedan förra sekelskiftet och industrinedläggningar och effektivisering med maskiner i skogsbruket har på senare delen av 1900-talet minskat antalet arbetstillfällen kraftigt.

Tre församlingar ingår i kommunen:
Ramundeboda, Skagershult som tillhör landskapet Närke samt Finnerödja-Tived som ligger i landskapet Västergötland. Alla församlingarna ingår i Bodarne pastorat och tillhör Strängnäs stift.

På gränsen mellan Västergötland och Närke finns ruiner av ett härbärge och kloster, Ramundeboda klosterplats. Man räknar med att det här tagits rast från tidig medeltid fram till idag. I nära anslutning till Ramundeboda finns en mycket vacker rastplats vid Bodarnesjön som har iordningställts av Vägverket.

På biblioteken i Laxå kommun finns mycket litteratur om bygden med omnejd.