Laxå kommun
Laxå kommun

Arkiv

Arkivet ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att det tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättsskipning och förvaltning samt för forskningens behov.

Arkivet speglar kommunens arbete och uppgifter över tid, och här finns både äldre och nyare handlingar tillgängliga. Förvaltningarna har kvar handlingar i sina närarkiv innan de levereras till kommunarkivet. När handlingar ska levereras till Kommunarkivet framgår av kommunens dokumenthanteringsplan.

Alla har rätt att ta del av handlingar som förvaras i kommunarkivet. Men viss information kan kräva en sekretessprövning innan uppgifterna kan lämnas ut, med hänvisning till Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Sidansvarig: Anna Eriksson

Uppdaterad av: Anna Eriksson

Kontaktuppgifter:

Postadress:
Laxå kommun
Arkiv
695 80 Laxå
E-post: Kommunarkivet

Besöksadress:
Bibliotekshuset
Postgatan 13, Laxå

Kontaktuppgifter:
Arkivet
Tfn: 0585-489 70

Kommunsekreterare:
Tfn: 0584-47 31 02